kador (kador) wrote,
kador
kador

סיכום האזעקות במבצע ״צוק איתן״

רגע אחרי שנדמו תופי המלחמה, הוכרז על הפסקת אש וכל העכברים יצאו מהמחילות, זה הזמן לסכם את מבצע ״צוק איתן״ כפי שהורגש בעורף מדינת ישראל.
במהלך 51 ימי מבצע ״צוק איתן״ הופעלו ברחבי הארץ כ-4600 אזעקות, 90 אזעקות ביום בממוצע. מחצית מכלל האזעקות הופעלו ביישובי עוטף עזה, שלתושביהם 15 שניות בלבד להתמגן מעת הישמע ההתרעה.


המוזעקים ביותרהמרחב שהוזעק הכי הרבה במהלך המבצע הוא מרחב "עוטף עזה 218", הכולל את קיבוץ יד מרדכי ומושב נתיב העשרה. במרחב זה לבדו הופעלו 320 אזעקות "צבע אדום", שהן 7% מסך כלל האזעקות שהופעלו בכל מדינת ישראל במהלך המבצע. ולשם החידוד: בשני היישובים הקטנים הללו, שבשניהם יחד 1400 תושבים בלבד, הופעלו 7% מכלל האזעקות בכל הארץ.

במקום השני נמצא המרחב השכן, מרחב "עוטף עזה 217", הכולל את הקיבוצים זיקים וכרמיה. במרחב זה הופעלו 314 אזעקות, 6.8% מכלל האזעקות.

במקום השלישי, עם 282 אזעקות ו-6.1% מכלל האזעקות, נמצא המרחב "עוטף עזה 224" הכולל את הקיבוצים נחל עוז ועלומים. קיבוץ נחל עוז עלה לכותרות לקראת סוף המבצע עם מותו של הילד דניאל טרגרמן ז"ל בן ה-4 מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה מהרצועה.


רגע אחרי שנדמו תופי המלחמה, הוכרז על הפסקת אש וכל העכברים יצאו מהמחילות, זה הזמן לסכם את מבצע ״צוק איתן״ כפי שהורגש בעורף מדינת ישראל.
במהלך 51 ימי מבצע ״צוק איתן״ הופעלו ברחבי הארץ כ-4600 אזעקות, 90 אזעקות ביום בממוצע. מחצית מכלל האזעקות הופעלו ביישובי עוטף עזה, שלתושביהם 15 שניות בלבד להתמגן מעת הישמע ההתרעה.


המוזעקים ביותר

המרחב שהוזעק הכי הרבה במהלך המבצע הוא מרחב "עוטף עזה 218", הכולל את קיבוץ יד מרדכי ומושב נתיב העשרה. במרחב זה לבדו הופעלו 320 אזעקות "צבע אדום", שהן 7% מסך כלל האזעקות שהופעלו בכל מדינת ישראל במהלך המבצע. ולשם החידוד: בשני היישובים הקטנים הללו, שבשניהם יחד 1400 תושבים בלבד, הופעלו 7% מכלל האזעקות בכל הארץ.

במקום השני נמצא המרחב השכן, מרחב "עוטף עזה 217", הכולל את הקיבוצים זיקים וכרמיה. במרחב זה הופעלו 314 אזעקות, 6.8% מכלל האזעקות.

במקום השלישי, עם 282 אזעקות ו-6.1% מכלל האזעקות, נמצא המרחב "עוטף עזה 224" הכולל את הקיבוצים נחל עוז ועלומים. קיבוץ נחל עוז עלה לכותרות לקראת סוף המבצע עם מותו של הילד דניאל טרגרמן ז"ל בן ה-4 מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה מהרצועה.


בראש רשימת הערים המוזעקות ביותר נמצאת העיר אשקלון עם 154 אזעקות ו-3.3% מכלל האזעקות. שניה לה, עם 3% מכלל האזעקות, היא העיר השכנה אשדוד, אשר תושביה הוזעקו 136 פעמים במהלך המבצע. במקום השלישי - העיר המדוברת ביותר בנושא הטרור הרקטי מעזה - שדרות, עם 131 אזעקות "צבע אדום" ו-2.8% מכלל האזעקות. הבאות ברשימה הן גן יבנה (2%), קריית מלאכי (1.7%), באר שבע (1.7%) נתיבות (1.2%), ראשון לציון (0.9%) וגדרה (0.9%). יחד סוגרות את הרשימה הערים רחובות ונס ציונה, אשר בכל אחת מהן הופעלו 39 אזעקות (0.8%) במהלך המבצע.


טיימר סורר

מבחינת שעות שיגורי הרקטות מהרצועה במהלך המבצע עולה נתון מעניין:
שני שלישים מכלל האזעקות הופעלו בין השעות 11:00 ל-21:00. כלומר, 67% מהרקטות שוגרו ב-10 שעות, שהן רק 40% מיממה. ולעומת זאת, בשעות הלילה, בין חצות ל-6 בבוקר (25% יממה), הופעלו רק 6% מכלל האזעקות.
במילים אחרות, רוב תושבי מדינת ישראל שהלכו לישון לפני חצות זכו לקבל 6 שעות שינה מטכ"לי.

שעות השיא בירי לערים נבחרות:

אשדוד
השעה העמוסה ביותר בירי לאשדוד היתה השעה שבין 20:00 ל-21:00. במהלך המבצע הופעלו 19 אזעקות בעיר בשעה זו.
בשעה המתחילה ב-18:00 הופעלו בעיר 16 אזעקות, ובשעה המתחילה ב-21:00 הופעלו 15 אזעקות במהלך המבצע.
בשעות הלילה (00:00-06:00) היו בעיר 5 אזעקות בתקופת המבצע.

אשקלון
השעה העמוסה ביותר בירי לאשקלון היתה השעה שבין 11:00 ל-12:00. בשעה זו הופעלו אזעקות בעיר 14 פעמים במהלך המבצע.
בשעה המתחילה ב-17:00 הופעלו בעיר 13 אזעקות, ובשעה המתחילה ב-21:00 הופעלו 12 אזעקות במהלך המבצע.
בשעות הלילה (00:00-06:00) היו בעיר 7 אזעקות בתקופת המבצע.

שדרות
השעה העמוסה ביותר בירי לשדרות היתה השעה שבין 15:00 ל-16:00. בשעה זו הופעלו בעיר 13 אזעקות "צבע אדום" במהלך המבצע.
בשעה המתחילה ב-12:00 הופעלו בעיר 12 אזעקות, ובשעות המתחילות ב-11:00 וב-19:00 הופעלו בעיר אזעקות 11 פעמים במהלך המבצע.
בשעות הלילה (00:00-06:00) היו בעיר 6 אזעקות בתקופת המבצע.

באר שבע
השעות המתחילות ב-19:00 וב-22:00 היו השעות העמוסות ביותר בירי לבאר שבע. בכל אחת משעות אלה הופעלו בעיר 11 אזעקות במהלך המבצע.
בשעה המתחילה ב-18:00 הופעלו בעיר 8 אזעקות, ובשעה המתחילה ב-17:00 הופעלו 7 אזעקות במהלך המבצע.
בשעות הלילה (00:00-06:00) היו בעיר 5 אזעקות בתקופת המבצע.


מתמשך

בתאריך 20/7/2014 הופעלו 21 אזעקות "צבע אדום" בנחל עוז ובעלומים. 8 אזעקות מתוכן הופעלו בכל מספר דקות במשך שעה וחצי החל מהשעה 06:50.

בתאריך 20/8/2014 הופעלו ביד מרדכי ובנתיב העשרה 25 אזעקות "צבע אדום". 7 מתוכן הופעלו בשעה אחת, בין 10 ל-11 בבוקר.

בתאריך 24/8/2014 הופעלו 25 אזעקות בנחל עוז ובעלומים. 18 מתוכן הופעלו 3 פעמים בשעה במשך 6 שעות רצופות.

בתאריך 25/8/2014 הופעלו בנחל עוז ובעלומים 25 אזעקות. 13 אזעקות מתוכן הופעלו במהלך 20 דקות בלבד, החל מהשעה 18:00.

בתאריך 26/8/2014, שעות לפני הפסקת האש, הופעלו בנירים ובעין השלושה 26 אזעקות "צבע אדום". 11 מתוכן הופעלו בחצי שעה בשעות הבוקר, ו-8 נוספות ב-20 דקות בשעות הערב - בממוצע אזעקה בכל 2.5 דקות. מאחד הפצמ"רים שנורו לנירים נהרגו זאביק עציון, רבש"ץ נירים, וחבר הקיבוץ שחר מלמד, זכרונם לברכה.

מקור: רוטר.נט - http://rotter.net/forum/scoops1/135166.shtml

Tags: война
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author