November 20th, 2005

японамать

(no subject)

שני עובדי היי-טק שעבדו באחת מחברות ההיי-טק המתקדמות בארץ,
"נקרעו" בעבודה עד שעות מטורפות, ולא הצליחו אף פעם לקחת חופש בגלל
העומס בעבודה.

יום אחד, אחד מהם פתאום הרים את הראש מהמחשב, ואמר : "‏הי, יש לי רעיון
איך אפשר לארגן קצת חופש מהעבודה ".

"‏איך?", שאל אותו העובד השני.

במקום לענות לו, העובד הראשון הסתכל סביב, לבדוק שאין סימן למנהל
באופק. כשהוא ראה שהשטח פנוי, קפץ על השולחן שלו, בעט באחד מהריבועים
בתקרה,
ונתלה הפוך עם הראש למטה על צינור שעבר שם .תוך שניות הגיע מנהל מישיבה סמוכה לחדרם של שני העובדים
הוא ראה את העובד תלוי מהתקרה ושאל אותו מה נראה לו בדיוק שהוא עושה


"‏אני מנורה", ענה העובד.
"‏נראה לי שאתה צריך קצת חופש", נבח המנהל. "‏לך הביתה עכשיו, ואני לא
רוצה לראות אותך כאן במשרד לפחות ביומיים הקרובים, הבנת?".

"כן, אדוני", ענה העובד, קפץ מהצינור, כיבה את המחשב ויצא.

העובד השני מיד קם אחריו והתחיל לארוז.

"‏ולאן נראה לך שאתה הולך?", שאל אותו המנהל.

"‏הביתה. אני לא יכול לעבוד בחושך ".