December 7th, 2005

японамать

(no subject)

קיבלתי בדואר את המכתב הבא ואני באמת לא יודעת אם שליחת מאיל כלשהו יכולה לעזור למישהו לקבל סכום כסף.
האם זה עובד?

=============================================================================

פיגוע בנתניה .... מתוכם יש ילד אחד שהוא בעצם יתום (תמיר רלל) אין מי שישלם על
טיפוליו - חברת ICQ באה לעזרו ואמרה שכל מי שישלח הודעה זאת הוא יקבל מעל
ל- 2 ש"ח (אומנם זה קצת, אבל אם נשלח להרבה אז זה יגיע לסכום מכובד יותר).

אנא הצילו את תמיר רלל..אל תניחו לו למות!!

אל תהיו אגואיסטים...שלחו הודעה זאת לכל הרשימה שלכם או לפחות ל-10 אנשים.