December 17th, 2006

японамать

Мой путь в градусах

6:30 утра. В Ашдоде 6 градусов.
Нир-Галим 4 градуса. Гедера 2 градуса.
Шимшон - 0.

7 часов утра
Шаар-а-Гай 1 градус
Неве Илан 2 градуса
Моца 6 градусов

7:30 утра
Иерусалим 5 градусов
японамать

חברתי הטובה... by Mira

פרק 1

"ביום הראשון של הקיץ החמים, שחימם את הצמחים, ייבש את הטל וליטף את העננים ששטו להם בזהירות בשמיים הרחבים

חיכיתי לחברתי הטובה, היל כמו כל יום ובמיוחד ביום הראשון של הקיץ המיוחד שלנו,

על כך אכתוב אחר כך יומן יקר אך בינתיים אחשוב על כך..."

ביום הראשון של הקיץ, כן זה קרה...

אין לי מילים כי...

באותו היום לא סיימתי לכתוב, שלוש שנים עברו מאז שהייתי ביום האחרון עם חברתי... היל,

היל, הייתה חברתי היחידה שערה חום, עיניה כחולות כמו הים.

כשיצאנו לטייל ברחובות העיר מצאנו את עצמיינו באותו היום

עם חבורה של אנשים ממש לא מוכרים

ואז זה קרה...

הדבר הכי, הכי שיכול להיות

התאונה!

Collapse )