April 5th, 2009

японамать

אתרים ללא תשלום בפסח

בנק הפועלים מזמין את כל תושבי המדינה לבקר ב- 45 מוזיאונים ואתרים, ללא תשלום
במהלך חול המועד פסח.

הפרויקט מוערך בחסכון של כ 300 ₪ למשפחה.

ומתקיים על אף המצב הכלכלי במשק.

הפרויקט יתקיים בכל ימי חול המועד של פסח בתאריכים:

10.04 עד כניסת השבת, 12-13.04, 14.04 עד כניסת החג.

בין האתרים:
Collapse )