August 31st, 2014

черная дыра

סיכום האזעקות במבצע ״צוק איתן״

רגע אחרי שנדמו תופי המלחמה, הוכרז על הפסקת אש וכל העכברים יצאו מהמחילות, זה הזמן לסכם את מבצע ״צוק איתן״ כפי שהורגש בעורף מדינת ישראל.
במהלך 51 ימי מבצע ״צוק איתן״ הופעלו ברחבי הארץ כ-4600 אזעקות, 90 אזעקות ביום בממוצע. מחצית מכלל האזעקות הופעלו ביישובי עוטף עזה, שלתושביהם 15 שניות בלבד להתמגן מעת הישמע ההתרעה.


המוזעקים ביותר


Collapse )